Přednášky | Vltawia s.r.o. | Rodinná psychologická poradna | Benešov

Nabídka přednášek pro školy

Syndrom vyhoření a jeho prevence

Přednáška se zaměřuje na syndrom vyhoření, což je stav fyzické a emocionální vyčerpání, které může postihnout lidi všech věkových skupin. Během přednášky budeme diskutovat o příznacích, příčinách a důležitosti prevence tohoto syndromu, aby studenti získali dovednosti pro zachování svého duševního zdraví a vyváženého životního stylu.

Stres a jak s ním pracovat

Přednáška se zaměřuje na stres, který je běžnou součástí života. Budeme zkoumat, co stres je, jaké jsou jeho příčiny a jaký má vliv na naše tělo a mysl. Dále se budeme věnovat různým strategiím a technikám, jak efektivně pracovat se stresem a udržovat duševní a fyzickou pohodu.

Duševní psychohygiena

Přednáška se zaměřuje na duševní psychohygienu jako klíčový koncept pro udržení duševního zdraví a pohody. Studenti budou mít možnost pochopit, co zahrnuje duševní psychohygiena, a dozvědět se o důležitých strategiích a dovednostech, které mohou používat k posílení svého duševního zdraví. Přednáška bude také obsahovat konkrétní tipy a cvičení, která studentům pomohou lépe porozumět a praktikovat duševní psychohygienu ve svém každodenním životě.

Sexuální výchova

Přednáška se zaměřuje na psychologické aspekty sexuální výchovy, včetně emocionálního a sociálního rozvoje v oblasti sexuality. Studenti budou zkoumat témata, jako je sebepojetí, komunikace ve vztazích, mezilidské vztahy a psychologické aspekty souhlasu a respektu. Cílem této přednášky je poskytnout studentům psychologický rámec pro porozumění a řešení otázek týkajících se sexuality a mezilidských vztahů. Součástí této přednášky je také nabídnutí prostoru pro otevřenou diskuzi na jakákoliv příbuzná témata, včetně sexuálních preferencí, identit či parafilií.

Jak (a kde) si můžeme říct o pomoc

Přednáška se zaměřuje na důležitost mluvení o potřebě pomoci a poskytuje studentům návod, jak rozpoznat, kde a jak hledat podporu ve chvílích potřeby. Budeme diskutovat o komunikaci o svých emocích a potřebách, způsobech, jak překonat bariéry v hledání pomoci a zdrojích, kde je možné najít podporu.

Tyto přednášky jsou zdarma